“Fabricage van Kwaliteits Machines Vleesindustrie”

Contact Eindgebruikers

De Talsa machines zijn geen huishoudelijke apparaten, maar bestemd voor professioneel gebruik en vragen installatie, onderhoud en technische dienst door installateurs, die door Talsa geautoriseerd zijn.

Hierdoor en om correcte installatie en continuerend functioneren van de machines te garanderen, verkoopt Talsa geen machines en onderdelen direct aan eindgebruikers. Wij verzoeken u deze bij uw gebruikelijke dealer te bestellen.

Wij raden u sterk aan altijd en alleen contact op te nemen met de dealer die u de machine verkocht heeft en niet een andere dealer, daar alleen door uw dealer de registratie van het kenteken, identificatie en onderdelen van uw machine worden bewaard.

Bij de gaskookketels kan de installatie en het onderhoud alleen door officiële geautoriseerde gasinstallateurs worden uitgevo erd, volgens preventieplan van veiligheid en periodieke inspectie volgens de locale wetgeving.

Uitzondering zijn de gasketels waarvan de installatie en het onderhoud alleen gedaan kunnen worden door een geautoriseerd gas- en schoorsteeninstallateur, naar locale normen, technisch dossier en periodieke inspecties.